Proje Detay
Araç Plaka Takip Sistemi
Fen Bilimleri2018-154
Dr.Öğr.Üyesi Emin BORANDAĞHasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
20192019
Dr.Öğr.Üyesi Fatih YÜCALAR
Dr.Öğr.Üyesi Aytuğ ONAN
Doç.Dr. Ersin ASLAN
Proje özeti girilmemiştir.
Ülkemiz, Sanayi 4.0'ın sağlamış olduğu olanakları doğru kullanarak önemli avantajlar elde edebilir. Bu amaç doğrultusunda araç modeli tanımlaması da yapabilen bir araç plaka takip yazılımı ve donanımı geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde trafikte bulunmaması gereken, men edilmiş, cezası bulunan, hacizli, çalıntı ve bir ihbar neticesinde aranan araçların konum tabanlı anlık olarak takibi sağlanabilir. Geliştirilen sistemin özellikleri liste halinde aşağıda verilmiştir. * Raspberry Pi'ye bağlı bir kamera ile görüntü alınabilmekte, işlenmekte ve GPRS üzerinden sunucuda sorgulanabilmektedir. * Gerçek şartlarda işlenmek üzere sisteme alınan plaka verisi, ortalama 1.60 saniyede tespit edilebilmektedir. * Web uygulaması sayesinde; ihbarların personel portalı aracılığıyla veya eş zamanlı olarak sağlanan servislerden alınıp, MySql veri tabanına kaydı sağlanabilmektedir. * Kayıt esnasında sistemin çalışmasına etki etmeyecek şekilde eş zamanlı olarak saniyede 10 kare görüntü alınmaktadır. Alınan görüntülerin içerisindeki plakaların doğru tespit edilebilmesi için karşılaştırma algoritmaları kullanılmakta ve bu sayede doğruluk oranı en yüksek olan plaka tespit edilmektedir. * Geliştirilen sistem araç hakkında bilgilerin tanımlanması, anlık plaka takibi ve araç lokasyon tespiti yapabilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada, yapay zekâ ve makine öğrenimi algoritmalarının bir arada kullanımı ile araç tanıma sistemi de geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yazılım, Raspberry Pi temelli bir cihaz üzerine yüklenmiştir. Oluşturulan bu platform sayesinde araçların plaka ve model, renk gibi bilgileri alınmıştır. Bu özelliklerin alımı ve merkezi veri tabanı ile karşılaştırılması sonucunda plaka okunması sırasında oluşacak hataların en aza indirilmesi sağlanmıştır. Bu cihaz ve nesne tanıma algoritmasının bir arada kullanımı, diğer plaka tanımlama sistemlerinde olmayan araç model tanımlama işleminin gerçekleştirilmesi için bir referans model olacaktır.